مانور نظامی مشترک ترکیه و قطر

مانور نظامی مشترک ترکیه و قطر موسوم به " لانه شیر " بین روزهای 14 ام و 22 ام ماه جاری ترتیب یافت