مژده اردوغان: کشف ذخایر گاز به ارزش 320 میلیارد مترمکعب در دریای سیاه

رئیس جمهور ترکیه مژده داد: کشتی حفاری فاتح موفق به کشف ذخایر گاز طبیعی به ارزش 320 میلیارد مترمکعب در دریای سیاه شد.