مه غلیظ سفرهای دریایی در استانبول را مختل کرد

مه شدید، سبب ایجاد اختلال در حمل و نقل شد. 

مه غلیظ در ساعات اولیه صبح در استانبول، سبب تاخیر سفرهای دریایی شد. 

 


برچسب ها: مه , استانبول