معرفی اولین خودروی پرنده ترکیه

ترکیه اولین خودروی پرنده خود را معرفی کرد