خودرو نظامی بدون سرنشین ترکیه آماده انجام عملیات‌ است

خودرو نظامی بدون سرنشین ترکیه آماده انجام عملیات‌ است