اکثر آتش‌سوزی‌های جنگلی در ترکیه تحت کنترل قرار گرفته‌اند

اکثر آتش‌سوزی‌های جنگلی در ترکیه تحت کنترل قرار گرفته‌اند

برچسب ها: