کشتی حفاری عبدالحمید خان به محل ماموریت خود اعزام می‌شود

کشتی حفاری عبدالحمید خان به محل ماموریت خود اعزام می‌شود