کلیب جالب توجه کماندوهای نیروی دریایی ترکیه

از سوی فرماندهی نیروی دریایی ترکیه فیلم کوتاهی در رابطه با سربازان نیروی دریایی که برای تامین آرامش و امنیت کشور با فداکاری تلاش می کنند، تهیه گردید.