جزئیات کنفرانس مطبوعاتی مشترک اردوغان و ترامپ

اردوغان: تروریست نژاد، ملیت، دین و وطن ندارد. تروریست، تروریست است. 

ترامپ: هم با شخص آقای اردوغان و هم با کشور بزرگ ترکیه روابط حسنه ای داریم