جشنهای باشکوه 94-امین سالگرد جمهوری ترکیه در سراسر کشور

94-امین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه، با مراسم باشکوهی در سراسر کشور جشن گرفته شد. 

در آنتالیا نزدیک به 20 هزار نفر، در طول مسیر 4 کیلومتری پرچم 600 متری ترکیه را حمل کردند. 

معلولین در مرسین، 29 اکتبر عید جمهوریت را در ته دریا جشن گرفتند. 

جشن های جمهوریت در آنتالیا در ساحل کونیاآلتی آغاز شد.

این جشن ها از شب 28 اکتبر آغاز شد. 

هزاران نفر از مردم آنتالیا در ساحل گردهم آمدند. 

نزدیک به 20 هزار نفر در طول مسیر 4 کیلومتری پرچم 600 متری ترکیه و پوسترهای بزرگ مصطفی کمال آتاترک بنیانگذار جمهوری ترکیه را حمل کردند.

یک گروه از معلولین در مرسین به همراه مربی غواصی با کپسول هوا به ته دریا رفتند. 

پرچم 29 مترمربعی ترکیه که به طور ویژه برای 29 اکتبر آماده شده بود، در سطح دریا باز شد. 

آدرس جشن های پرشور جمهوری در دیاربکر، مقابل استانداری بود. 

کودکان نیز با حمل پرچم ترکیه در شور و هیجان عید سهیم شدند. 

در چارچوب جشن های 29 اکتبر به ورزشکاران برنده نیز مدال هایشان اعطا شد. 

در غازی آنتپ، بیماران کلیوی، کودکان معلول و ساکنین خانه سالمندان به همراه هم عید جمهوریت را جشن گرفتند. 

در این برنامه کنسرت اجرا شده و کودکان به ترانه سرایی و خواندن شعر پرداختند. 

در ارضروم گروه مهتران و باند نظامی ترانه های محلی اجرا کردند. 

در جشن های جمهوریت در مالاتیا، اعضای انجمن صاحبان ولکس واگن نمایش نوستالژیک اجرا کردند.

مردم قارص با نمایش رقص های مردمی قفقازی هیجان عید را احساس کردند.

در باتمان عید جمهوریت با رقص دسته جمعی هالای برگزار شد. 

مردم باتمان یک رقص دسته جمعی به طول یک کیلومتر تشکیل دادند. 

94-امین سالگرد جمهوری ترکیه در سینوپ با صحنه های فراموش نشدنی نمایش خودروی کاغنی یکی از سمبل های جنگ استقلال، جشن گرفته شد


برچسب ها: ترکیه , عید جمهوری