جشن پیروزی در مقبره آتاتورک (آنیت کابیر)

مقامات دولتی در نود و هشتمین سالگرد عید پیروزی در آرامگاه آتاتورک کبیر حضور یافته و یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.