جشن مردمی به دنبال همه پرسی

مردم ترکیه به دنبال اعلام نتایج همه پرسی به جشن و پایکوبی پرداختند. 

شهروندان ترکیه در سراسر کشور، پاسخ "آری" به همه پرسی تغییر قانون اساسی را جشن می گیرند. 

 


برچسب ها: ترکیه , انتخابات