فرماندهی نیروی دریایی ترکیه رزمایش " وطن آبی 2021 " را آغاز کرد

فرماندهی نیروی دریایی ترکیه رزمایش " وطن آبی 2021 " را آغاز کرد.