دومین فضانورد ترکیه برای ماموریت تاریخی آماده است

آیا می دانستید که ترکیه دومین فضانورد خود را تا چند روز دیگر به فضا می‌فرستد؟