بیانات مهم آلتون در همایش بین‌المللی تی‌آر‌تی وورلد

فخرالدین آلتون رئیس دفتر روابط عمومی ریاست جمهوری ترکیه، طی سخنانی در همایش بین‌المللی تی‌آر‌تی وورلد 2020 خطاب به دولت‌های اروپا اظهار داشت که باید از رفتارهای اسلام ستیزانه و بیگانه‌ستیزانه اجتناب کنند.