برج گالاتا به رنگ سرخ و سفید نور افشانی شد

برج گالاتا به رنگ سرخ و سفید نور افشانی شد