برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی تی آرتی ورلد در بستر فضای مجازی

برگزاری چهارمین همایش بین‌المللی تی آرتی ورلد در بستر فضای مجازی