آزمایش موشک‌ تهاجمی آتماجا با موفقیت انجام شد

آزمایش موشک‌ تهاجمی آتماجا ترکیه با موفقیت انجام شد