آغاز روند انتقال فرودگاه آتاترک به فرودگاه استانبول

روند انتقال سه روزه تجهیزات خطوط هوایی ترکیش ایرلاین از فرودگاه آتاترک به فرودگاه استانبول آغاز شد.