این ارامنه بودند که اقدام به نسل‌کشی کردند

برخلاف تبلیغات دروغین ارامنه، این آنها بودند که اقدام به نسل‌کشی‌های بسیار خونینی در مناطق آناتولی، آذربایجان و قفقاز کرده‌اند.