ولادیمر پوتین در مانور نظامی مشترک روسیه و بلاروس

ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه مرحله اصلی مانور نظامی مشترک روسیه ـ بلاروس در منطقه لنینگراد را دنبال کرد.