توافق ننگین بین سازمان های تروریستی در رقه

طبق قرارداد ننگین بین سازمان های تروریستی پ ک ک /پ ی د و داعش در سوریه، تروریست های داعش رقه را در امنیت ترک می کنند.