تصمیم عربستان سعودی در خصوص حج عمره

مقامات عربستان سعودی، از ماه رمضان تنها به کسانی که در برابر کووید-19 واکسینه شده‌‌اند، اجازه شرکت در مراسم حج عمره را خواهد داد.