تخلیه 3700 نفر از مناطق تحت محاصره در سوریه

  

در مناطق تحت محاصره در سوریه، 3 هزار و 700 نفر تخلیه شدند.
در نتیجه مذاکرات بین بشار اسد و مخالفین نظامی برای تخلیه مناطق تحت محاصره، از دمشق و ادلب 3 هزار و 700 نفر خارج شدند.