سخنان جالب کشیش یونانی در رابطه با ایاصوفیه

ترکها در هر جایی که بودند، همیشه بهترین بودند