روستای تل مادیک از دست داعش نجات یافت

در چهارچوب عملیات سپر فرات ، ارتش آزاد سوریه در عملیات بر علیه سازمان تروریستی داعش در خط جبهه اعزز و جرابلس روستای تل مادیک در این منطقه را از دست عناصر داعشی نجات دادند .