ارتش آذربایجان ضدحمله‌های نیروهای ارمنی را بطور کامل دفع کرد

ارتش آذربایجان ضدحمله‌های نیروهای ارمنی را بطور کامل دفع کرد