پس از 28 سال، اولین اذان در قره‌باغ به صدا درآمد

پس از 28 سال، اولین اذان در قره‌باغ به صدا درآمد