پدر فلسطینی که به دلیل کشته شدن سه دختر و خواهرزاده اش در حملات اسرائیل به غزه از این کشور شکایت کرد