اعمال خشونت طرفداران کریکت افغانستان پس از شکست مقابل تیم پاکستان در جام آسیا

اعمال خشونت طرفداران کریکت افغانستان پس از شکست مقابل تیم پاکستان در جام آسیا