لحظات حمله به مواضع تروریستها در سنجار

لحظات حمله به مواضع سازمان تروریستی پ ک ک و شاخه های آن در شمال عراق واقع در منطقه کوها سنجار از سوی نیروهای مسلح ترکیه، به تصویر کشیده شد.