جنایت علیه بشریت؛ حمله موشکی ارمنستان به مرکز شهر گنجه آذربایجان

ارمنستان مرکز شهر گنجه را هدف پرتاب موشک قرار داد.

حکمت حاجی‌یف معاون رییس جمهوری آذربایجان این اقدام ارمنستان را جنایت علیه بشریت خوانده‌است.