جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند

جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند

برچسب ها: