حمله پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد الاقصی

حمله پلیس اسرائیل به نمازگزاران در مسجد الاقصی