حمله مسلحانه در اسرائیل

یک تروریست فلسطینی با ورود به جمع مردم در محله " Abu Ghosh " در تپه های بیت المقدس سه اسرائیلی را با اسلحه به قتل رسانده و یک نفر را مجروح گردید. قربانیان این حمله مرزبانان جوان بیست ساله بودند. تروریست از سوی نیروهای امنیتی به هلاکت رسانده شد.