گرسنگی ، خطر در کمین نجات یافتگان از بمبارانها در حلب

مردمی که موفق به نجات از بمبارانهای نیروهای اسد در محلات شرق حلب شدند، با خطر گرسنگی مواجه اند.