گرامیداشت هفتمین سالگرد درگذشت رئوف دنکتاش رهبر فقید جمهوری تورک قبرس شمالی

گرامیداشت هفتمین سالگرد درگذشت رئوف دنکتاش رهبر فقید جمهوری تورک قبرس شمالی