چرا ایالات متحده امریکا جنگنده های اف 35 به امارات متحده عربی میفروشد

چرا امارات متحده عربی اف-3 خریداری میکند؟