بازدید علی‌یف از پل تاریخی و معروف کنار رود ارس

الهام علی‌یف رییس جمهوری آذربایجان به همراه همسرش خانم مهربان از مناطق تازه آزاد شده آذربایجان و خصوصا پل تاریخی و معروف خداآفرین درکنار رود ارس واقع در نوار مرزی ایران بازدید کرد.