آوارگان جنگ سوریه در ادلب از دغدغه زندگی در چادرها رهایی می‌یابند