آمادگی باکو برای راه‌حل سیاسی در خصوص مسئله قره‌باغ

آمادگی باکو برای راه‌حل سیاسی در خصوص مسئله قره‌باغ