یک کوه عظیم یخی از قطب جنوب جدا شد

دانشمندان که ماههاست ایجاد گسل در کوههای یخی قطب جنوب را مطالعه می کنند، اعلام کردند که در منطقه " لارسن " در قطب جنوب یکی از بزرگترین توده های یخ که 200 متر ضخامت دارد، از قطب جنوب جدا شده است.