علت افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی چیست؟

علت افزایش آتش‌سوزی‌های جنگلی چیست؟