سومین اجلاس جهانی اقتصاد گاسترولوژی در استانبول برگزار شد