قالیچه گل در بروکسل

میدان معروف گراند پالاس در بروکسل با استفاده از 600 هزار دسته گل بگونیا و کوکب به یک فرش بزرگ و غول آسای ژاپنی تبدیل گردید