کیف و لذت برف و دریا در آنتالیا

توریست های ترک و خارجی در شهرستان کمر استان آنتالیا در کوه تاحتالی لذت هم دریا و هم برف را می چشند.