جشن پرواز فلامینگوها

دریاچه ارچک در حوزه وان ترکیه که از 230 نوع پرنده میزبانی می کند، در مقایسه با سالهای پیش از پرندگان فلامینگوی بیشتری مبزبانی می کند .