هیجان آفرود نخست وزیر ترکیه

بولنت ییلدیریم پسر نخست وزیر ترکیه بر جایگاه خلبانی نشست.

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه نیز کمک خلبان شد.

پدر و پسر در شیب های تند هیجان آفرود را باهم تجربه کردند.

بنعلی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه تعطیلات آخر هفته را در زادگاهش ارزینجان گذراند.

نخست وزیر در فستیوال جوانان و طبیعت دومانلی در شهرستان رفاهیه حضور یافت.

در مسافتی به طول 15 کیلومتر راهپیمایی کرد.

اسب سواری نمود.

در این فستیوال علاوه بر آفرود در شاخه های دیگر نظیر موتورکراس و تیراندازی نیز مسابقاتی برگزار شد.

علیرغم بارش باران فستیوال با هیجان تمام ادامه یافت.

طبل و دهل نواخته شد و رقصهای گروهی انجام گردید.