تشخیص سرطان دهانه رحم با تراشه میکروسیالی در نیم ساعت

تشخیص سرطان دهانه رحم با تراشه تولید داخلی در نیم ساعت. 

ملیکه کاراکایا محقق دانشکده معماری و مهندسی دانشگاه کاتب چلبی ازمیر، با حمایت توبیتاک، موفق به تولید تراشه میکروسیالی که قادر به تشخیص سرطان دهانه رحم می باشد شد.