تشخیص کروناویروس به کمک سگ‌های آموزش‌دیده

در فنلاند برای تشخیص کروناویروس از سگ‌های آموزش‌دیده استفاده می‌شود